• Yhteisön ajatusmallina täydellinen päihteettömyys kuntoutuksen aikana.
  • Pyrkimys kuntoutusaikana lääkkeettömyyteen, mutta tulovaiheessa voi olla katkaisuun liittyvää lääkitystä. Rauhoittavat ja nukahtamislääkkeet pyritään ajamaan alas hoidon alkuvaiheessa
  • Hoitoyhteisö toimii AA/ NA- ideologian periaatteella tavoitteena päästä kiinni toimintaan, jolloin siitä voisi tulla jatkohoitomuoto kuntoutuksen jälkeen.
  • Yhteisössä tarkat normit ja yhteiset säännöt
  • Kaikki ovat samanlaisessa asemassa: alkoholistit, narkomaanit, nuoret ja vanhemmat samassa asemassa, yhdessä muodostamme toipumista tukevan yhteisön
  • AA ja NA-ryhmissä käynti ovat olennainen osa kuntoutusta : ryhmät kuuluvat normaaliin viikko-ohjelmaan n. 5 x viikossa
  • Jokaisella on oma roolinsa yhteisön arjessa. Vastuullisuudessa edetään kuntoutuksen kestäessä, yhdessä vastaamme arjen sujumisesta.
  • Itsensä kuntouttaminen on aktiivinen prosessi. Asiakas osallistuu kuntoutuksensa suunnitteluun. Kuntoutukseen kuuluu ryhmä– ja yksilötyöskentelyä sekä liikuntaa että muuta elämään aktivoitumista. Kuntoutuksen oma-arviointi kuukausittain.
  • Viimeisimmät kuulumiset löydät Facebook-ryhmästämme ao. linkin kautta.