Tulokasvaihe

Tulokasvaihe (noin 2 viikkoa)
1 Pysähtyminen

  • Asettuminen ja rauhoittuminen

2 Irtaantuminen

  • Irtaantuminen arjesta ja päihdeympäristöstä, asettuminen yhteisön jäseneksi, yhteydenpidon rajoittaminen kuntoutuksen alkuvaiheessa
  • Vieroitus: vieroitusoireiden läpi käyminen ja fyysinen toipuminen
  • Toipuminen: psyykkinen toipuminen ja ajatusmaailman selkeytyminen
  • Tutustuminen: yhteisön muihin jäseniin tutustuminen ja kuntoutusohjelmaan perehtyminen
  • Sitoutuminen: kuntoutusohjelmaan tutustuminen ja sitoutuminen
  • Päivärytmin opettelu: päästä kiinni ”normaaliin päivärytmiin”
  • Tilanteen kartoitus: sairaanhoitajan ja terapeutin alkukartoitus
  • Hoitosuunnitelma: omien tavoitteiden valmistelu yksilötehtävän kautta ja kuntoutussuunnitelmatiimi yhdessä oman työntekijän ja sosiaaliterapeutin kanssa. Kirjallinen sitoutuminen tavoitteisiin ja yhdessä laadittuun ohjelmaan
  • Askel-työskentelyn aloittaminen: ensimmäisen askeleen tekemisen aloittaminen yhdessä oman työntekijän kanssa; askeltyöntekijällä oma kokemus riippuvuudesta toipumisesta.