Sisäistämisvaihe

Sisäistämisvaihe (1-3 kuukautta)
Ohjelman työstäminen kuntoutussuunnitelman mukaisesti

  • Sovitusta kuntoutumissuunnitelmasta kiinnipitäminen
  • Tavoitteissa etenemisen arviointi kuukausittain väliraportissa, joka toimitetaan myös lähettävälle taholle
  • Pysähtyminen yhteisössä elämiseen, tulevaisuuden suunnitelmat tulevat myöhemmin

Askel-työskentely oman ohjaajan kanssa

  • AA:n tai NA:n askeleet n. askel/ kuukausi
  • Askel-työskentely on vähintään kerran viikossa tapahtuvaa yksilökeskustelua

 

Yksilötyöskentely tarpeen mukaan terapeutin tai sairaanhoitajan kanssa

  • Mahdollisuus yksilötyöskentelyyn yksilöllisen tarpeen ja motivaation mukaisesti

 

Aktiivisuuden ja vastuullisuuden lisääntyminen yhteisössä