Siirtymävaihe

Siirtymävaihe (2-4 viikkoa ennen kuntoutuksen päättymistä)
 

Irtaantumisen suunnittelu

  • Käytännön asioiden järjestely

 

Jatkohoitosuunnitelmat

  • Kotipaikan hoitosuhteisiin palaaminen
  • Oman paikkakunnan vertaistukiryhmien hakeminen
  • Tavoitteiden asettaminen ( kirjallisesti ) kotiutumisvaiheelle

Tukiverkostojen luominen kotipaikkakunnalle

  • Tukihenkilön löytäminen ja omaan AA/NA- ryhmään sitoutuminen
  • Muut mahdolliset tavoitteita tukevat tukihenkilöt

 

Kotiharjoittelut tilanteen mukaan

  • Suunnitellut harjoitteluvapaat kuntoutusjakson loppuvaiheessa
  • Tavoitteena saada tuntumaa kotiutumisvaiheesta
  • Edellyttää päihteettömyyttä myös harjoitteluvapaan aikana