Intervallivaihe

Intervallivaihe
 

  • Suunnitellut jaksot yhteisössä onnistuneen kuntoutusjakson jälkeen
  • Tehdään kirjallinen tavoitteellinen suunnitelma kuntoutusjakson loppuvaiheessa
  • 1 – 4 viikon kuluttua hoidon päättymisestä
  • Jaksojen kesto 2 vrk- 1 vko
  • Retkahduksen ehkäisy
  • Edellyttää päihteettömyyttä ja yhteydenpitoa yhteisöön kuntoutuksen jälkeen

 

Entisille asiakkaille järjestetään myös vuosittain yhteisiä retkiä ja tapaamisia, joihin kutsutaan yhteyttä pitäviä ja päihteettömästä elämästä kiinni saaneita asiakkaita.