KUNTOUTUKSEN VAIHEET

Klikkaamalla otsikkoa voit avata vaiheen lisätiedot.

Tulokasvaihe

Vaihe kestää noin 2 viikkoa

1 Pysähtyminen

 • Asettuminen ja rauhoittuminen

2 Irtaantuminen

 • Irtaantuminen arjesta ja päihdeympäristöstä, asettuminen yhteisön jäseneksi, yhteydenpidon rajoittaminen kuntoutuksen alkuvaiheessa
 • Vieroitus: vieroitusoireiden läpi käyminen ja fyysinen toipuminen
 • Toipuminen: psyykkinen toipuminen ja ajatusmaailman selkeytyminen
 • Tutustuminen: yhteisön muihin jäseniin tutustuminen ja kuntoutusohjelmaan perehtyminen
 • Sitoutuminen: kuntoutusohjelmaan tutustuminen ja sitoutuminen
 • Päivärytmin opettelu: päästä kiinni ”normaaliin päivärytmiin”
 • Tilanteen kartoitus: sairaanhoitajan ja terapeutin alkukartoitus
 • Hoitosuunnitelma: omien tavoitteiden valmistelu yksilötehtävän kautta ja kuntoutussuunnitelmatiimi yhdessä oman työntekijän ja sosiaaliterapeutin kanssa. Kirjallinen sitoutuminen tavoitteisiin ja yhdessä laadittuun ohjelmaan
 • Askel-työskentelyn aloittaminen: ensimmäisen askeleen tekemisen aloittaminen yhdessä oman työntekijän kanssa; askeltyöntekijällä oma kokemus riippuvuudesta toipumisesta.

Sitoutuminen

Sisäistämisvaihe

Vaihe kestää noin 1-3 kuukautta

Ohjelman työstäminen kuntoutussuunnitelman mukaisesti

 • Sovitusta kuntoutumissuunnitelmasta kiinnipitäminen
 • Tavoitteissa etenemisen arviointi kuukausittain väliraportissa, joka toimitetaan myös lähettävälle taholle
 • Pysähtyminen yhteisössä elämiseen, tulevaisuuden suunnitelmat tulevat myöhemmin

Askel-työskentely oman ohjaajan kanssa

 • AA:n tai NA:n askeleet n. askel/ kuukausi
 • Askel-työskentely on vähintään kerran viikossa tapahtuvaa yksilökeskustelua

 

Yksilötyöskentely tarpeen mukaan terapeutin tai sairaanhoitajan kanssa

 • Mahdollisuus yksilötyöskentelyyn yksilöllisen tarpeen ja motivaation mukaisesti

 

Aktiivisuuden ja vastuullisuuden lisääntyminen yhteisössä

Siirtymävaihe

Vaihe kestää 2-4 viikkoa ennen kuntoutuksen päättymistä  

Irtaantumisen suunnittelu

 • Käytännön asioiden järjestely

 

Jatkohoitosuunnitelmat

 • Kotipaikan hoitosuhteisiin palaaminen
 • Oman paikkakunnan vertaistukiryhmien hakeminen
 • Tavoitteiden asettaminen ( kirjallisesti ) kotiutumisvaiheelle

Tukiverkostojen luominen kotipaikkakunnalle

 • Tukihenkilön löytäminen ja omaan AA/NA- ryhmään sitoutuminen
 • Muut mahdolliset tavoitteita tukevat tukihenkilöt

 

Kotiharjoittelut tilanteen mukaan

 • Suunnitellut harjoitteluvapaat kuntoutusjakson loppuvaiheessa
 • Tavoitteena saada tuntumaa kotiutumisvaiheesta
 • Edellyttää päihteettömyyttä myös harjoitteluvapaan aikana
Intervallivaihe
 • Suunnitellut jaksot yhteisössä onnistuneen kuntoutusjakson jälkeen
 • Tehdään kirjallinen tavoitteellinen suunnitelma kuntoutusjakson loppuvaiheessa
 • 1 – 4 viikon kuluttua hoidon päättymisestä
 • Jaksojen kesto 2 vrk- 1 vko
 • Retkahduksen ehkäisy
 • Edellyttää päihteettömyyttä ja yhteydenpitoa yhteisöön kuntoutuksen jälkeen

 

Entisille asiakkaille järjestetään myös vuosittain yhteisiä retkiä ja tapaamisia, joihin kutsutaan yhteyttä pitäviä ja päihteettömästä elämästä kiinni saaneita asiakkaita.

Itsenäinen elämä

Käsityksemme mukaan pysyvän muutoksen saavuttaminen edellyttää:

 1. päihteiden käytön muuttamista
 2. ajattelutavan muuttamista
 3. toimintatapojen muuttamista
 4. sosiaalisten suhteiden muuttamista

 

Tässä vaiheessa AA/NA-ryhmistä on tullut mielekäs ja luonteva osa päihteetöntä elämää. Periaatteisiimme kuuluu tukea kuntoutujaa, joka on ohjelmassa mukana kuntoutuksen jälkeen pitämällä yhteyttä noin vuoden ajan.

OHJEITA KUNTOUTUKSEEN TULEVALLE

Miten?

 • Helppi-yhteisöön voi hakeutua kuntien sosiaalitoimistojen/päihdepalvelujen, A-klinikoiden, työterveyden, lastensuojelun ja aikussosiaalityön kautta tai omarahoitteisesti.

Mitä tarvitaan?

 • Maksusitoumus hoitomaksuihin
 • Mielellään maksusitoumus lääkärin määräämiin lääkkeisiin
 • Käyttörahaa

Kuljetus?

 • Joensuuhun hyvät kulkuyhteydet, esim. linja-autolla, junalla ja lentämällä
 • Sovittaessa asiakas voidaan noutaa Joensuusta